อาคาร 2 ชั้นโครงสร้างเหล็ก ขนาด 3×15 เมตร และอาคาร 1ชั้น ขนาด 3×6 เมตร

อาคาร 2 ชั้นโครงสร้างเหล็ก ขนาด 3×15 เมตร และอาคาร …

อาคาร 2 ชั้นโครงสร้างเหล็ก ขนาด 3×15 เมตร และอาคาร 1ชั้น ขนาด 3×6 เมตร อ่านเพิ่มเติม »