Happy Warehouse โครงสร้างแบบ CT    เสา และ โครงหลังคา เหล็กกล่อง 2×4″เหล็กกาวาไนซ์  เป็นโครงถักเหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-8 เมตรทำชั้นลอยและติดตั้งเครนไม่ได้

Showing all 5 results

Scroll to Top