โกดังโรงงานสําเร็จรูป HW-C

Happy Warehouse โครงสร้างแบบ C  เสา และ โครงหลังคา เหล็กกล่อง 2×4″ เหล็กกัลวาไนซ์ หรือเหล็กรีดเย็น

สำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 4-6 เมตร การวางช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร
ความกว้างของอาคารไม่เกิน 15 เมตร (ไม่สามารถมีชั้นลอยได้)

Showing 1–12 of 32 results